Frågor och svar

Före utbildningen

Inga utav våra utbildningar eller kurser är CSN berättigade.

Genom att du köper en utbildning eller en kurs hos oss så har du direkt tillgång till en mentor och utbildningsmaterialet. 

Under utbildningen

Inga utav våra utbildningar eller kurser är CSN berättigade.

Genom att du köper en utbildning eller en kurs hos oss så har du direkt tillgång till en mentor och utbildningsmaterialet. 

Efter utbildningen

Inga utav våra utbildningar eller kurser är CSN berättigade.

Genom att du köper en utbildning eller en kurs hos oss så har du direkt tillgång till en mentor och utbildningsmaterialet.