Businessman,Using,The,Tablet,On,Abstract,Blurred,Photo,Of,Book

Butikschef

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

Egen takt

Motsvarar 1 års studier

Om utbildningen

Detta är möjligheternas branch och karriärvägarna är många efter utbildningen. Handelns ekonomiska råds undersökning ”Handelns betydelse” visar att det behövs hela 2000 butiksledare fram till 2025.

Utbildningen riktar sig både till dig som är anställd eller egen företagare och ger de kunskaper du behöver för att leda butiksarbetet.

Butikschefens roll är att utveckla och driva butiken framåt, se till att kundservicen håller en hög standard och gör kundernas upplevelse i butiken utöver det vanliga. Inte bara måste man vara en bra ledare, duktig säljare och tänka orienterat. Man måste dessutom vara affärsfokuserad och driva verksamheten framåt. Butikschefer sköter också personalfrågor, vilket ställer krav på att du är en god ledare och kan entusiasmera din personal. Du planerar arbetsscheman och utformar en bra arbetsorganisation.

Som butikschef är det ditt jobb att se till så att arbetet i butiken fungerar friktionsfritt. Som butikschef är din vardag fylld av möten med kunder, leverantörer och medarbetare.  Utbildningen ger dig en bred och användbar kunskapsbas för att framgångsrikt kunna utveckla och leda en detaljhandelsverksamhet.

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under utbildningen kommer du att förvärva dig de kunskaper du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under hela studietiden.

Efter Utbildningen

Butikschefer kan jobba i många olika slags butiker och varuhus. Kläd-, livsmedels-, bygg-, kosmetika- samt sportaffärer är bara några exempel

Fakta om utbildningen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter utbildningen

Butikschefer kan jobba i många olika slags butiker och varuhus. Kläd-, livsmedels-, bygg-, kosmetika- samt sportaffärer är bara några exempel

Betala tryggt med

Kontakta oss om utbildningen