Businessmen,Discussing,Financial,Charts,And,Tables,During,Meeting

Ekonomiassistent

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

Egen takt

Motsvarar 1 års studier

Om utbildningen

Diplomerad ekonomiassistent är utbildningen för dig som brinner för siffor och vill kunna utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning.

Som ekonomiassistent sköter du enklare bokföring, frågor kring beskattning, hantering av fakturor och en hel del administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på var du jobbar. Det kan gälla allt från att vara ekonomichefens främsta stöd i arbetsprocessen, löneadministration, bokföring, skattefrågor m.m.

Många arbetsgivare efterfrågar struktur, noggrannhet och ett öga för detaljer när de rekryterar ekonomiassistenter. Med vår utbildning så får du den träning och de kunskaper inom dessa områden.

Som ekonomiassistent är det viktigt att vara noggrann och att ha en god serviceförmåga. Du kommer därför att få goda kunskaper i relationer, etik, hållbarhet, juridik och samt mycket mera.

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under utbildningen kommer du att förvärva dig de kunskaper du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under hela studietiden.

Efter Utbildningen

Diplomerade ekonomiassistenter kan arbeta inom såväl det lilla privata företaget som inom en myndighet eller en förvaltning.

Fakta om utbildningen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter utbildningen

Diplomerade ekonomiassistenter kan arbeta inom såväl det lilla privata företaget som inom en myndighet eller en förvaltning.

Betala tryggt med

Kontakta oss om utbildningen