fastighet

Fastighetsskötare

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

Egen takt

Motsvarar 1 års studier

Om utbildningen

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetet är fritt och omväxlande med mycket eget ansvar. Du ser till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö, samt att utemiljön är väl omhändertagen. Felsökningar av problem och enklare reparationer ingår i tjänsten.

Du är fastighetsägarens förlängda arm och är kontaktperson för alla boende. Ett ledord för att bli en framgångsrik fastighetsskötare är service. Man måste kunna bemöta alla olika typer av människor och vår utbildning ger dig verktyg till just det. Du är ansiktet utåt!

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under utbildningen kommer du att förvärva dig de kunskaper du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under hela studietiden.

Efter Utbildningen

Som fastighetsskötare kan du arbeta för både privata aktörer och även större statligt ägda fastighetsbolag.

Fakta om utbildningen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter utbildningen

Som fastighetsskötare kan du arbeta för både privata aktörer och även större statligt ägda fastighetsbolag.

Över 10 000 nya medarbetare efterfrågas av fastighetsbranschen de närmaste tio åren. 

Betala tryggt med

Kontakta oss om utbildningen