Negotiating,A,Business,Deal.,Concept,Of,Dispute,Resolution,And,Mediation.

Förhandlingsteknik

Distans/inga fysiska träffar

Kursintyg efter godkänd kurs

Kurs

Egen takt

Motsvarar 5 månaders studier

Om kursen

Att vara en skicklig förhandlare ger bättre försäljningsresultat.
Förhandling handlar om att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt. Detta görs bäst genom att skapa goda, långvariga och lönsamma affärsrelationer till sin motpart.
Förhandlingsteknik handlar ofta både om att argumentera för sina idéer och lösningar men också om att anpassa sig till sin motparts önskemål och målsättningar. 
Du behöver insikt i ditt eget och andras beteende och hur du kan använda detta i en förhandlingssituation är en avgörande framgångsfaktor. Det är inte ovanligt att hamna i låsningar. Förhandlingen kan övergå till att bli en personlig prestigefråga, eller så kan man fastna i mindre betydelsefulla detaljer och öda tid och kraft på annat än på det väsentliga och komma på drift allt längre ifrån en konstruktiv lösning
En skicklig förhandlare kan i dessa lägen hjälpa motparten vidare med frågor, öppna upp för andra faktorer och styra förhandlingen tillbaka till det viktiga: Att hitta en gemensam lösning.

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Kursen

Under kursen kommer du att förvärva dig de kunskaper inom förhandlingsteknik som du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under studietiden.

Efter Kursen

Du kommer att få med relevanta kunskaper till din arbetsplats och även öka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Fakta om kursen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter kursen

Du kommer att få med relevanta kunskaper till din arbetsplats och även öka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Betala tryggt med

Kontakta oss om kursen