HR

HR-administratör

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

Egen takt

Motsvarar 1 års studier

Om utbildningen

HR är en relativt ny pusselbit på ett företag, det är en förkortning av den engelska termen ”Human Resources”. Denna yrkestitel är precis vad översättningen betyder, att hantera de mänskliga resurserna. Denna inriktning är även användbar för dig som är intresserad av organisationsförändringar och för dig som vill ta dig an bredare förståelse av en organisations beteendemönster men även fokusera på individen i företaget. HR har som huvuduppgifter att ha en strategisk roll med att kunna säkra tillgången på den nyckelkompetens som krävs för att företag och organisationer ska kunna nå sina mål. Detta kan alltså innebära att din roll skulle innebära att attrahera, utveckla, engagera och behålla duktiga medarbetare. Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom dem.

Dina arbetsuppgifter som HR- administratör kommer bland annat kunna innebära diverse administrativa uppgifter, utredningar av personalbehovet i organisationen/företaget, rekrytering, planering och utförande av anställningsintervjuer, kompetensutveckling och mycket mer. Du får en teoretisk och möjligtvis praktisk kompetens som motsvarar de krav som ställs på dagens och morgondagens HR-personal och du kommer känna dig trygg i att försäkra din arbetsplats att du kan tillämpa alla de verktyg som behövs.

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under utbildningen kommer du att förvärva dig de kunskaper du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under hela studietiden.

Efter Utbildningen

Efter denna utbildning hos oss kommer du att ha en bred kunskapsbas som kommer öppna många dörrar för dig inom både den offentliga samt den privata sektorn.

Fakta om utbildningen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter utbildningen

Efter denna utbildning hos oss kommer du att ha en bred kunskapsbas som kommer öppna många dörrar för dig inom både den offentliga samt den privata sektorn. Du kan arbete inom stat, kommun, inom vården samt de privata företagen. De flesta operativa instanserna samt företagen har idag en förståelse att en HR- administratör är en person som kan få företaget att växa.

Betala tryggt med

Kontakta oss om utbildningen