gavel-2492011_1920

Juridisk grund

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

Egen takt

Motsvarar 1 års studier

Om utbildningen

Vår grundutbildning inom juridik kommer att kunna hjälpa dig att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du kommer få en stabil grund att stå på gällande nya kunskaper om hur vårt samhälle fungerar kring det juridiska spektrumet. Samhället vi lever i är uppbyggd genom lagar och regler och att arbeta med exempelvis människor kan vara en balansgång med vilka rättigheter och skyldigheter som existerar. Du kommer kunna vara mer trygg i din yrkesroll att du kan ta rätt beslut och göra bra bedömningar.

Denna utbildning passar dig som möjligtvis redan arbetar inom vård, behandlingshem, skola eller kommun och vill ha en spetskompetens för att säkra dina kunskaper i din roll. Du kommer efter denna utbildning inneha de grundläggande kunskaparna som krävs för att ge dig en kvalificerad yrkeskompetens inom ämnet.

Denna utbildning är utformad efter att du under halva delen får lära dig grundläggande juridik. Därefter kommer du få välja inriktning:

• Fördjupning inom brottsbalken
• Fördjupning inom socialtjänstlagarna
• Fördjupning inom familjerätt

Observera att du inte blir jurist när du har gått denna kurs.

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under utbildningen kommer du att förvärva dig de kunskaper du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under hela studietiden.

Efter Utbildningen

Du kommer kunna arbeta inom kommuner, på behandlingshem, inom vården och andra privata aktörer. Inom föreningsliv och idrottsföreningar kan det också anses som en tillgång att ha en bakgrund inom juridiken.

Fakta om utbildningen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Antagningskrav

Information

Efter utbildningen

Utbildningen inom juridiken ger dig en spetskompetens där du kommer i din yrkesroll kunna uppleva en större trygghet i att kunna ta rätt beslut. Du kommer kunna arbeta inom kommuner, på behandlingshem, inom vården och andra privata aktörer. Inom föreningsliv och idrottsföreningar kan det också anses som en tillgång att ha en bakgrund inom juridiken.

 

Betala tryggt med

Kontakta oss om utbildningen