Logistiker Supply Chain Manager

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

12 månader

Certiferbar

Egen takt

Om utbildningen

Kommunikatör är en paraplybenämning för yrken med olika titlar som t.ex. kommunikationsstrateg, informatör, kommunikationskoordinator, PR-ansvarig, eller liknande. 

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för dagens kommunikationsutmaningar. Här lär du dig gå från idé till ord och handling. En kommunikatör fungerar som länk mellan människor, idéer och aktiviteter vilket kräver både språklig förmåga och samarbetsförmåga. Att formulera och anpassa budskap efter olika målgrupper och medier, att planera olika kommunikationsaktiviteter och att jobba med förändringsprojekt är vardag för en modern kommunikatör. Efter utbildningen kan du i din yrkesroll vara med och påverka människor, företag, organisationer och samhälle.

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under denna utbildning blir du fgett med grym på att managa hotell och rum kanske

Efter Utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som receptions, konferens, boknings eller hotellchef, turistinformatör och mycket mer.

Fakta om utbildningen

Denna utbildning är en diplomerad utbildning till diplomerad kommunikatör som motsvarar 1 år.

Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i din takt utefter den tid du kan lägga ner på dina studier, du måste dock ta med i beräkningen att handledaren har 5 arbetsdagar på sig att rätta din uppgift samt att du inte kan få en ny uppgift förrän du fått godkänt på den uppgift du skickat in. Uppgifterna varierar från att läsa litteraturen och svara på olika frågeställningar m.m. Alla elever som går hos oss måste gå igenom samtliga 20 uppgifter för att få sitt utbildningsbevis, vi har som policy att inte ta bort några delar oavsett tidigare utbildningar och erfarenheter. 

 

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter utbildningen

Det finns en rad arbetsplatser där en kommunikatör kan erbjuda viktig och relevant kompetens, du kan söka arbete på både den offentliga och privata marknaden samt i olika organisationer.

Betala tryggt med

Certifering

Vi på E kunskap vill att du som elev ska ha förmånen att själv välja om du vill genomföra en certifiering av din diplomerade utbildning.

Detta innebär en verksamhetsförlagd praktik samt examinationsuppgift. Vi har utformat utbildningen på det vis att om du inte har möjlighet att genomföra en certifiering kan du läsa utbildningen helt teoretiskt. Om du väljer att genomföra certifiering behöver du på eget bevåg ordna med din praktikplats som ska vara på 80 timmar.

Om eleven väljer att genomgå certifiering behöver det genomföras under pågående utbildning eller senast två år efter avslutad diplomerad utbildning.
Om du som elev vill validera föregående empirisk erfarenhet på tidigare eller nuvarande arbetsplats, behöver vi att detta intygas av arbetsplatsen att det genomförts under minst 80 timmar. Denna validering kan endast godkänna om det genomförts under de senaste tre åren.

Kontakta oss om utbildningen