Image,Of,Man,In,Gas,Mask,Turning,Page.,Ecology,Concept

Miljö/hållbarhet

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

Egen takt

Motsvarar 1 års studier

Om utbildningen

Världen står inför en rad globala utmaningar som klimatförändringar, energiförsörjning, ekonomisk kris, artutrotning, fattigdom och konflikter. En utbildning och nytänkande forskning har, och kommer att ha en fortsatt betydande roll i att analysera, kritiskt belysa och diskutera dessa utmaningar. På liknande sätt kommer de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du som student tar med dig ut i yrkes- och privatlivet vara avgörande i arbetet för en hållbar utveckling.

Kursen handlar om människans möjligheter att på ett hållbart sätt nyttja jordens resurser och att verka för en mer rättvis värld. Identifiering av nyckelfrågor, strategiska val är i fokus på vägen mot hållbar utveckling. Förståelse av utmaningarnas komplexitet och en fördjupad kunskap om hållbar utveckling

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under utbildningen kommer du att förvärva dig de kunskaper du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under hela studietiden.

Efter Utbildningen

Du kan efter slutförd utbildning arbeta inom både näringslivet och offentliga sektorn för att långsiktigt bistå med att skapa en mer hållbar livsmiljö.

Fakta om utbildningen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter utbildningen

Du kan efter slutförd utbildning arbeta inom både näringslivet och offentliga sektorn för att långsiktigt bistå med att skapa en mer hållbar livsmiljö. Miljö och hållbarhetsfrågor växer starkt både nationellt och internationellt. Här kan du få en betydande roll genom att höja kompetensen i miljöfrågor på din arbetsplats.

Betala tryggt med

Kontakta oss om utbildningen