Mixed,Race,Workers,Brainstorming,At,The,Advertising,Agency,Business,Office

PR-strateg

Distans/inga fysiska träffar

Diplom efter godkänd utbildning

Yrkesutbildning

12 månader

Egen takt

Om utbildningen

PR, som står för Public Relations, fokuserar på din organisations relationer till olika målgrupper. Det handlar om relationsskapande med bland annat media, kunder, medarbetare, leverantörer eller allmänheten. 

Under utbildningen kommer du att lära dig omvärldsanalys, målgruppsanalys och att göra en utförlig analys för din uppdragsgivare. Dessa insikter är grunden till hur strategin utformas. Strategin lägger i sin tur grunden för PR-planen som anger vilka aktiviteter som ska göras och när de ska utföras.

Som PR-strateg så tar du reda på företagets styrkor och svagheter. Man slår fast vilka målgrupperna är och tar reda på budskapet. Man utgår från målgrupperna för att ta reda på vilka kanaler man ska använda sig utav för att bäst nå ut med huvudbudskapet. Man bestämmer konkreta och mätbara mål som man regelbundet följer upp.

Syftet med denna distansutbildning är att du ska kunna gå rakt in i en roll som PR-strateg och känna dig väl förberedd.

Betala tryggt med

Hur går det till att studera hos oss?

Vad behöver du innan

Under Utbildningen

Under utbildningen kommer du att förvärva dig de kunskaper du behöver för att lyckas i arbetslivet. Du kommer tilldelas en handledare som är med dig under hela studietiden.

Efter Utbildningen

Som PR-strateg kan du arbeta på många olika arbetsplatser, t.ex. på en kommunikationsbyrå, reklambyrå eller PR-byrå som kundansvarig konsult

Fakta om utbildningen

Kursens mål

Kursens innehåll:

Allmän information

Information

Antagningskrav

Efter utbildningen

Arbetsområdet för PR är mycket utsträckt och inkluderar många olika typer av yrkesgrupper som är specialiserade på att ge stöd till personer, företag eller till organisationer som har en målsättning där man vill stärka sin anseende eller sitt varumärke.

Som PR-strateg kan du arbeta på många olika arbetsplatser, t.ex. på en kommunikationsbyrå, reklambyrå eller PR-byrå som kundansvarig konsult.

Betala tryggt med

Kontakta oss om utbildningen